Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

सीमा प्रशासन कार्यालय, व्यासछागरू, दार्चुला

व्याँस गाउँपालिका व्याँस छाङ्गरु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

सीमा प्रशासन कार्यालय, व्यासछागरू, दार्चुला

व्याँस गाउँपालिका व्याँस छाङ्गरु

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 मोहन सिह धामी मोहन सिह धामी Administration 9858775066
mohandhami@gmail.com